Изхвърляне на стари мебели в столична община – къде и как?

Изхвърляне на стари мебели в столична община

Хората, които живеят в Столична община, често се изправят пред един неочакван проблем при опита им да почистят апартаментите си от стари и безполезни мебели. За жалост в големите градове това се оказва изключително трудна задача, а още повече в София.

Ако мебелите ви са обемисти или в голямо количество и не може да се съберат в контейнера пред блока се налага да търсите решение на въпроса, как да се освободим от излишните стари мебели и ненужни боклуци?

В Столична община има издадена  „Нарeдба за пoддържане и oпазване на чистoтата и управление на отпадъците“, която регламентира изхвърлянето на стари мебели и събирането на битови отпадъци в гр. София.

Спокойно може да я намерите в Интернет и да се запознаете със задълженията и правата си,  преди да организирате вашето пролетно почистване и изхвърляне на старите мебели.

На кратко в нея пише, че лицата които образуват отпадъци в Столична община трябва да ги изхвърлят с разделно събиране на определените за тази цел места!  Обаче като започнете да търсите къде са тези места с  учудване ще разберете, че негодните електроуреди са на едно място, дървените секции и мебели на друго, металните елементи на трето място, строителните отпадъци на четвърто, а батериите и автомобилни гуми на пето, шесто място и т.н.

Има опция да занесете материали за рециклиране  на  „Предприятие за третиране на отпадъци“  в Столична община, което има няколко работни площадки. Освен това има и няколко депа за различни видове боклуци, но ако започнете да търсите кое точно е за вашия случай, сигурно ще ви заболи главата от бюрокрация.

Практиката показва, че е доста трудно и нерентабилно сам човек да се заеме с разделянето на отпадъците за да почисти апартамента си из основи.

Глобата за физически лица според чл. 35 за изхвърляне на неправилно място е от 100 до 5 000 лева. Като долната граница е за лепене на плакати, например, а горната за опасни материали, като масла, батерии, гуми и др.

Според чл. 29 на Наредбата ви се полага специален контейнер за изхвърляне на определен вид отпадък при нужда, който може да получите на място след като направите предварителна заявка и заплатите  по-висока такса, по специално дефинирани цени. Например, контейнер 7 кубика за срок от 5 дни е с цена  140 лева. Освен това сте длъжни да поставите на видно място във входа предварителна бележка, че ще изхвърляте боклук най-малко 7 дни по-рано.

В крайна сметка излиза, че е най-добре е да оставите всичко това на специализирана фирма за хамалски услуги в София, която изобщо няма да ви занимава с всичките тези дейности по организация и изхвърляне на старите ви мебели бързо и ефективно.

Извозване на едрогабаритни отпадъци от столична община

Забележка. Статията е публикувана през 2017 година, а от тогава настъпиха някои промени в политиката и регламентите на столична община по отношение на изхвърлянето и извозването на едрогабаритни отпадъци. Например вече можете да изхвърлите до кофите пред блока определени битови отпадъци като: стари мебели, детски колички, колела и други.

Желателно е това да става един ден преди датата в която минава камиона за събиране на отпадъците – веднъж седмично според графика по райони в София. Също така отпадъците трябва да бъдат оставяни, така че да не затрудняват и възпрепятстват движението по тротоарите и улиците. Вероятно за целта не би трябвало да са в голямо количество.

 Подробна информация с графици за извозване на едрогабаритни отпадъци от столична община оставени от граждани до контейнерите в София може да намерите на сайта на столичен инспекторат.

Що се отнася до строителни отпадъци от ремонти на домакинства ще трябва да наемете контейнер или бус за извозването им до сметището в кв.Враждебна.