Изхвърляне на стари мебели в столична община – къде и как?

Изхвърляне на стари мебели в столична община

Хората, които живеят в Столична община, често се изправят пред един неочакван проблем при опита им да почистят апартаментите си от стари и безполезни мебели. За жалост в големите градове това се оказва изключително трудна задача, а още повече в София.

Ако мебелите ви са обемисти или в голямо количество и не може да се съберат в контейнера пред блока се налага да търсите решение на въпроса, как да се освободим от излишните стари мебели и ненужни боклуци?

В Столична община има издадена  „Нарeдба за пoддържане и oпазване на чистoтата и управление на отпадъците“, която регламентира изхвърлянето на стари мебели и събирането на битови отпадъци в гр. София.

Спокойно може да я намерите в Интернет и да се запознаете със задълженията и правата си,  преди да организирате вашето пролетно почистване и изхвърляне на старите мебели.

На кратко в нея пише, че лицата които образуват отпадъци в Столична община трябва да ги изхвърлят с разделно събиране на определените за тази цел места!  Обаче като започнете да търсите къде са тези места с  учудване ще разберете, че негодните електроуреди са на едно място, дървените секции и мебели на друго, металните елементи на трето място, строителните отпадъци на четвърто, а батериите и автомобилни гуми на пето, шесто място и т.н.

Има опция да занесете материали за рециклиране  на  „Предприятие за третиране на отпадъци“  в Столична община, което има няколко работни площадки. Освен това има и няколко депа за различни видове боклуци, но ако започнете да търсите кое точно е за вашия случай, сигурно ще ви заболи главата от бюрокрация.

Практиката показва, че е доста трудно и нерентабилно сам човек да се заеме с разделянето на отпадъците за да почисти апартамента си из основи.

Глобата за физически лица според чл. 35 за изхвърляне на неправилно място е от 100 до 5 000 лева. Като долната граница е за лепене на плакати, например, а горната за опасни материали, като масла, батерии, гуми и др.

Според чл. 29 на Наредбата ви се полага специален контейнер за изхвърляне на определен вид отпадък при нужда, който може да получите на място след като направите предварителна заявка и заплатите  по-висока такса, по специално дефинирани цени. Например, контейнер 7 кубика за срок от 5 дни е с цена  140 лева. Освен това сте длъжни да поставите на видно място във входа предварителна бележка, че ще изхвърляте боклук най-малко 7 дни по-рано.

В крайна сметка излиза, че е най-добре е да оставите всичко това на специализирана фирма за хамалски услуги в София, която изобщо няма да ви занимава с всичките тези дейности по организация и изхвърляне на старите ви мебели бързо и ефективно.